GEGURITAN BOCAH (Puisi Anak)

Sinau Nulis

Dening: Devaki

Tulis

taktulis

A-B-C-D-E-F

ing ndhuwur kertas

kertas putih resik lan apik

takcoret-coret nanggo petelot

petelot biru lincip kaya suntikane dhokter

aku sinau nulis supaya pinter, ben bisa dadi dhokter

Numpak Dhokar

Saben dina Minggu takenteni

bareng adhi-adhi kanggo nglipur dhiri

ora teka-teka ndadeke susahing ati

yen wis teka bungah setengah mati

tapluk tapluk

tapluk tapluk

swara kang takenteni

cedhak adoh panggah muni

tapluk-tapluk

tapluk-tapluk

numpak dhokar nyengke ati

tapluk-tapluk

tapluk-tapluk

numpak dhokar kanggo nglipur dhiri

Permen Soklat

Bungkuse apik kaya pita

ning ndadekake biyung duka

rasane enak

ndadekake aku bola-bali  nambah

nadyan rasane legi

lan nyenengake ati

biyung meden-medeni

yen aku ora gosok gigi

aku bakal diparani

kuman-kuman kang medeni

Kebak Larahan

Lemah iki ora teles ora garing

dituwuhi wit-witan

lan kembang-kembang

digawe playon

digawe dolanan

Lemah ora tau nguda rasa

ning mung bisa nyawang manungsa

sing ora bisa rumangsa

ngregedi lemah tanpa rasa

Larahan ing ngendi-ngendi

disawang ora endah

disawang ora lumrah

wayah rendheng saya susah

wong-wong padha susah

banyu mumpet banjir ing ngendi-ngendi

amarga larahan ing ngendi-ngendi

Godha Tandha Tresna

Mlenking tangismu, Dhik

         kumekel                 guyumu

marai kangen marang awakmu

        asring                  gegojegan

nganti

pirang-pirang suwine tangismu

kowe adhiku

aku mbakyumu

aja gething

Godhaku tandha tresnaku

Tresnaku marang awakmu

Kaya tresnaku marang bapa ibu

Karya : Devaki – GPAN Mojokerto

Comments are closed.