Geguritan Jawa

Pageblug Ora enggal purna Pageblug kang ditandhang bantala Pirang-pirang sasi wis kalampah Tan suda kepara sansaya nambah Jagad mawut Bumi pertiwi melu-melu semrawut Ewonan nyawa oncat saka raga Menawa dadi tumbal Saka serakahing manungsa Prasetya kang Katutup Potret lawasmu minangka … Continued

Geguritan Jawa

“Arunika” Dening: Devaki Srengenge wis mlethek arunika cahya sumirat ing akasa mbusak pedhut lan adheme hawa tangi melek kelingan apa apa kang dakniatake ing kuthane wong liya kelingan apa kang dakpengini ing jaman semana kelingan wong tua wis nyambut gawe … Continued

GEGURITAN BOCAH (Puisi Anak)

Sinau Nulis Dening: Devaki Tulis taktulis A-B-C-D-E-F ing ndhuwur kertas kertas putih resik lan apik takcoret-coret nanggo petelot petelot biru lincip kaya suntikane dhokter aku sinau nulis supaya pinter, ben bisa dadi dhokter Numpak Dhokar Saben dina Minggu takenteni bareng … Continued

[Review Buku]: Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi, Bentuk Kritik terhadap Masyarakat Indonesia

Identitas Buku: Judul: Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi Penulis: Audrey Yu Jia Hui Penerbit: Bentang Pustaka Tahun terbit: 2019 Buku ini merupakan memoar dari Audrey, perempuan Tionghoa yang seringkali merasa diabaikan keberadaannya.  Melalui tulisan ini, Audrey ingin menyampaikan rasa sakit … Continued

[Review Buku] Gemar Rapi: Metode Berbenahnya Indonesia

Judul Buku       : Gemar Rapi: Metode Berbenahnya Indonesia Penulis            : Khoirun Nikmah, Putriana Indah Lestari, Wanginingastuti Mutmainnah, Aang Hudaya, dan Achmadi Bambang Sulistiyono Penerbit           : PT Bentang Pustaka Tahun Terbit    : 2019 Cetakan           : Pertama Tebal               : 212 Halaman Harga               … Continued