Geguritan Jawa

Arunika

“Arunika”

Dening: Devaki

Srengenge wis mlethek

arunika cahya sumirat ing akasa

mbusak pedhut lan adheme hawa

tangi melek kelingan apa

apa kang dakniatake ing kuthane wong liya

kelingan apa kang dakpengini ing jaman semana

kelingan wong tua wis nyambut gawe sara.

Kanca, aja nglalekake kuwajiban kita

niat golek ngelmu aja neka-neka

mugya kang dikarepake bisa wujud ana

nduweni ngelmu kang miguna

tur bisa dadi wong mulya

“Dudu Banyu Mata”

Dudu Banyu Moto

Sumilir angin kapercik udan

rasa adhem mrasuk ing raga

ngancani lelungguhan karo nyawang njaba

sirep sepi tan ana sing liwat mata

kejaba godhong teles lan tumetese udan

tetes saben tetes ngelingake aku marang sliramu

priya becik tur pangerten

tan bisa sliraku mbales kabacikanmu

isaku mung dedonga marang Gustiku uga Gustimu

muga pinaringan kabacikan luwih

tinimbang apa sing wis sliramu wenehne marang aku

Karya : Devaki – GPAN Mojokerto

Comments are closed.