Geguritan Jawa

Pageblug Ora enggal purna Pageblug kang ditandhang bantala Pirang-pirang sasi wis kalampah Tan suda kepara sansaya nambah Jagad mawut Bumi pertiwi melu-melu semrawut Ewonan nyawa oncat saka raga Menawa dadi tumbal Saka serakahing manungsa Prasetya kang Katutup Potret lawasmu minangka … Continued

Sang Pemenang

posted in: GPAN Regional Jogja, Puisi | 0

Terlalu jatuh diri ini Tiada asa untuk meraih… Kawanan lebah berlari kesana-kemari Tiada hasil setelah kesekian kali… Ufuk timur cahaya bersinar Badai berlalu, tinggalkan angan Bergegas menuju pulau impian Impian yang selalu di nantikan Ia hanya ingin menang ! Sang … Continued

Siapa Kita?

posted in: Event, GPAN Regional Jogja, Puisi | 0

Ini kita Orang yang lebih suka mencela daripada berkarya Ini kita Orang yang lebih suka marah-marah daripada berubah Ini kita Orang yang lebih tertarik merundung daripada mendukung Ini kita Orang yang lebih suka menyalahkan daripada memaafkan Ini kita Orang yang … Continued

Geguritan Jawa

“Arunika” Dening: Devaki Srengenge wis mlethek arunika cahya sumirat ing akasa mbusak pedhut lan adheme hawa tangi melek kelingan apa apa kang dakniatake ing kuthane wong liya kelingan apa kang dakpengini ing jaman semana kelingan wong tua wis nyambut gawe … Continued

GEGURITAN BOCAH (Puisi Anak)

Sinau Nulis Dening: Devaki Tulis taktulis A-B-C-D-E-F ing ndhuwur kertas kertas putih resik lan apik takcoret-coret nanggo petelot petelot biru lincip kaya suntikane dhokter aku sinau nulis supaya pinter, ben bisa dadi dhokter Numpak Dhokar Saben dina Minggu takenteni bareng … Continued