Geguritan Jawa

Pageblug Ora enggal purna Pageblug kang ditandhang bantala Pirang-pirang sasi wis kalampah Tan suda kepara sansaya nambah Jagad mawut Bumi pertiwi melu-melu semrawut Ewonan nyawa oncat saka raga Menawa dadi tumbal Saka serakahing manungsa Prasetya kang Katutup Potret lawasmu minangka … Continued

Geguritan Jawa

“Arunika” Dening: Devaki Srengenge wis mlethek arunika cahya sumirat ing akasa mbusak pedhut lan adheme hawa tangi melek kelingan apa apa kang dakniatake ing kuthane wong liya kelingan apa kang dakpengini ing jaman semana kelingan wong tua wis nyambut gawe … Continued

GEGURITAN BOCAH (Puisi Anak)

Sinau Nulis Dening: Devaki Tulis taktulis A-B-C-D-E-F ing ndhuwur kertas kertas putih resik lan apik takcoret-coret nanggo petelot petelot biru lincip kaya suntikane dhokter aku sinau nulis supaya pinter, ben bisa dadi dhokter Numpak Dhokar Saben dina Minggu takenteni bareng … Continued

Sharing Online GPAN Business Consultant

posted in: Esai, GPAN Pusat | 0

Sharing Online 15 Desember 2018 Sharing Online kita kali ini diisi oleh Kak Nabella Duta Nusa, M.Acc, Ak, CA, atau biasa dipanggil Kak Bella.   Diskusi ini dibagi beberapa sub bagian pembahasan: – Financial freedom & problem – Pendapatan dan … Continued

Single Tanpa Pacaran

posted in: GPAN Pusat, Puisi | 0

Oleh : Nur Hafidhoh, S.Pd Arti jomblo atau jombowati Semangatnya tak akan terhenti Meski terpaan angin kian mengusik hati Teruslah meraih mimpi Sekali dua kali tengok tengok lagi Tinta hitam bermaniskan melodi Cerita cinta hati nan suci Meraih bintang sejati … Continued

Kegagalan Pertemuan

posted in: GPAN Pusat, Puisi | 0

Oleh : Nur Hafidhoh, S.Pd Jika hati yang berasa itu Allah yang beri Maka kita bisa apa… Jika ibu merestui Maka kita bisa apa… Jika takdir belum membersamai Maka kita bisa apa… Jika dua hati rapuh Maka kita bisa apa…. … Continued